Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2015 14:13

Lệnh - một tên giặc lái
Vừa bị ta bắn rơi
Cần vây tròn, bắt sống
Toàn đơn vị chia đôi...

Chỉ huy đeo súng gỗ
Ngời ánh mắt bồ câu
Dõi khu đồi trước mặt
Nắng hồng, má đỏ au...

Hai cánh dồn ép chặt
Quân phòng vượt như tên!
Bướm vàng theo chấp chới
Vòm xanh rộn tiếng chim...

Bỗng thoáng qua khe lá
Nom rõ một bàn tay
Sim mùa đang chín mọng
Nhành sim còn lung lay...

Tên phi công chắc đói?
Cho phép được ăn no
Thấy động, y hốt hoảng!
Vùng lên định bóp cò

Nhưng, quân ta xuất hiện
Bình tĩnh và hiên ngang
Bắt kẻ thù hạ súng
Giơ tay lên, đầu hàng!

Tên phi công đứng sững
Nhìn khắp phía bủa vây
Hai má bỗng đỏ gay
Xoay vòi, hét ầm ĩ

- Tớ cóc làm quân Mỹ!
- Tớ cóc cần giơ tay!...

Chim chuyền tung cánh hót
Bướm vàng chấp chới bay!...


1965

Nguồn: Tô Hà, Hương cỏ mặt trời (thơ), NXB Hà Nội, 1978