Nhà phút bừng lên, náo nức lên
Nghe con bập bẹ tiếng đầu tiên!
"Bà" hay "ba" đó - con vừa gọi?
Môi bặm, nghiêng cười, mắt láy đen...

Con gọi bên thềm, gọi trước sân
Bông hoa trên cỏ - nắng trong vườn
Cánh chim rẽ lá vù lên hót
Khoe với trời xanh trái chín thơm...

Hớn hở, con xoè cong ngón tay
Tóc vồng bay sáng dưới mây bay!
Tan tầm - bà bế ra đầu ngõ
Đón mẹ nom xa vẫn bải người...

Răng sữa con cười phô trắng xinh
Thương con bé bỏng lắm ươn mình
Đau sao? Chỉ biết oằn lên khóc!
Khoeo đứng còn run đã muốn tênh...

Coi mẹ bồng con - mắt sáng tươi
Bà ngưng kim chỉ vỗ tay cười
Cả nhà học nói theo con nói
Đời trước hồn nhiên biết mấy vui!...


1976

Nguồn: Tô Hà, Hương cỏ mặt trời (thơ), NXB Hà Nội, 1978