Bé reo từ cửa bếp
- Mẹ ơi! Này, bông hoa!
Tay múa khoe rối rít
Mắt thỏ sáng tròn xoe

Cơm sắp rồi, chờ ghế
Mẹ ngoảnh cười hồn nhiên
Hỏi tay cầm của bé:
- Nào, hoa đâu mẹ xem?

Bé đặt tay vào mẹ
Một đài hoa gạo rơi
Lửa reo trong bếp lửa
Nghiêng vung, nồi bật cười...


Nguồn: Tô Hà, Thành phố có ngôi nhà của mình (thơ), NXB Tác phẩm mới, 1988