Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2015 20:50

Trước kia là chỗ bồn hoa
Xanh tươi lối cỏ em ta nô đùa
Ngay sau ghế đá, bên hồ
Nóc hầm cỏ đã xanh tơ mắt nhìn...

Tay cầm viên gạch. Thời gian
Qua rêu phong vẫn rỡ ràng đỏ au
Đáy hầm nạy bật, xôn xao
Đất hiện ra - quá mỡ màu, đất ơi!

Các em xúm xít lại coi
Trắng ngần ngọn cỏ mọc chồi dưới khe...


Hồ Gươm, 1975

Nguồn: Tô Hà, Hương cỏ mặt trời (thơ), NXB Hà Nội, 1978