Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2015 14:32

Tặng Khánh Hoà

Con đường dẫn tới bờ sông...
Bờ cỏ xuân nước dâng đầy mấp mé
Đôi nhịp cầu tre bỗng trở thành ý nghĩa...

Em thấy không?...
Đồng ruộng sinh sôi
Hạt của ta gieo đã lên xanh rồi...

Em giơ tay đón chiếc lá tre từ ngọn cao xoáy tít
Và mỉm cười - với những gì không biết...


Nguồn: Tô Hà, Hương cỏ mặt trời (thơ), NXB Hà Nội, 1978