Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 04/04/2018 11:36, số lượt xem: 527

Ngày hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc
Quá khứ hãy lặng im
Tương lai đừng lên tiếng
Mọi chuyện rồi sẽ qua
Cánh cửa rồi sẽ mở
Ta vẫn là ta dù đời có ra sao
Hãy mĩm cười nào ta ơi
Hạnh phúc là j ta đéo cần nữa
Ta sẽ sống mới hơn, mạnh mẽ hơn!