Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 09/01/2015 22:51, số lượt xem: 636

Nhặt nhạnh quá khứ
tôi đem vào cất giữ trong "rương"
vì có lẽ
quá khứ đến một lúc nào đó sẽ trở thành "đồ cổ"
để một ngày xa lắc trong tương lai
khi nhìn lại
ta mới biết quá khứ là vô giá