Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Lý-Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 02/05/2013 09:59

山林虎豹,
橫文班駁。
若欲甄別,
子啐母啄。

 

Kệ

Sơn lâm hổ báo,
Hoành văn ban bác.
Nhược dục chân biệt,
Tử thối mẫu trác.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Rừng sâu hổ báo rất nhiều
Vằn vện lẫn lộn khó điều nhận ra
Muốn cho phân rõ sâu sa
Con khóc mẹ mổ rõ ra loại nào


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Rừng sâu báo hổ
Da vằn lẫn lộn
Nếu muốn phân rõ
Con kêu mẹ mổ


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Quê Hương

Núi cao rừng rậm cọp, beo
Vằn vện lẫn lộn hiểm nghèo tháng năm
Bằng muôn phân định cao thâm
Con khóc mẹ mổ tịch trầm hư vô


Nguồn: Hương thiền ngàn năm (Thơ văn thiền sư Lý-Trần), Trần Quê Hương, NXBTH TP Hồ Chí Minh, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời