Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 28/04/2014 20:58, số lượt xem: 371

Gửi người muôn thuở đã xa xăm
Một chút sắc hương của đêm rằm
Nơi chốn trần ai đầy khổ ải
Nơi chốn hoàng tuyền lắm đắng cay

Hỡi Hàn! ôi hỡi người là ai
Mà sao trời lại hại đời trai
Âm thầm lặng đi vào cõi chết
Tâm nguyện chưa thành tình chưa phai...