Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/05/2014 13:09

自君之出矣

自君之出矣,
梁塵靜不飛。
思君如滿月,
夜夜減容暉。

 

Tự quân chi xuất hĩ

Tự quân chi xuất hĩ,
Lương trần tĩnh bất phi.
Tư quân như mãn nguyệt,
Dạ dạ giảm dung huy.

 

Dịch nghĩa

Từ khi chàng xa nhà,
Bụi trên kèo nhà không bay.
Lòng thiếp nhớ chàng như mặt trăng tròn.
Mỗi đêm dung nhan mỗi kém đi.


Nội dung bài này so với bài của Trương Cửu Linh chỉ khác câu thứ 2.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ khi chàng giã nhà xa vắng
Bụi trên kèo nay chẳng còn bay
Nhớ chàng như mặt trăng đầy
Mỗi đêm mỗi một hao gày dung nhan

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kể từ chàng bước đi xa,
Trên kèo bụi bám đầy nhà không bay.
Nhớ anh như mặt trăng đầy,
Mỗi đêm thêm một hao gầy dung nhan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời