Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2016 20:18

覺道劫空前,
空空盋汃船。
寡人符幸解,
處處得安然。

 

Kệ

Giác đạo kiếp không tiền,
Không không bát nhã thuyền.
Quả nhân phù hạnh giải,
Xứ xứ đắc an nhiên.


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Đường giác ngộ kiếp trước không,
Đến thuyền bát nhã cũng không không rồi.
Ta đây hợp với hạnh người,
Ở đâu cũng giữ cuộc đời ung dung.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kiếp trước đã không từng giác ngộ
Con thuyền bát nhã cũng không không
Hạnh tâm giữ vẹn đâu sai quấy
Chốn chốn ung dung chẳng bận lòng

15.00
Trả lời