15.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 26/03/2023 10:37, số lượt xem: 43

Thực lòng đang tỉnh hay đang mơ
Một phút về tin thật bất ngờ
Chẳng luyến lưu gì, quên niềm nhớ
Màu sắc trong trẻo thật nên thơ

Cho chiếc thuyền xa cập bến bờ
Thực trong phong cảnh thực là mơ
Là trăm ngày đợi, trăm ngày nhớ
Ngàn tia nắng vàng ở trong thơ.

Vienel- trước năm mới ngập tràn hoài nghi và tự vấn.
2022