14.00
1 người thích
Đăng ngày 26/03/2023 10:39, số lượt xem: 52

Trông người thật là cũng thật quen
Trả lại màu vàng mái tóc đen
Phải chăng không nhớ người xưa, hoặc
Mà quên cả người lẫn cả tên?

Vienel- trông em thật khác lạ và thật đẹp
2022