15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/03/2023 10:38, số lượt xem: 67

Trái tim mở lối, nói chi thừa
Lại kể những chuyện sau cơn mưa
Chỉ ước gặp em trong mùa hạ
Thu đến rồi em, có đến chưa?

Vienel- mùa thu năm nay thật đẹp.
2022