15.00
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 26/03/2023 10:42, số lượt xem: 64

Thương cho cô gái độ đến thì
Trăng tròn chưa đến, hồn chưa đi
Thôi em cứ lại miền sông nước
Mảnh tình khắc khoải đừng quên đi.

Chuyện của Hàn Mặc Tử
2022