15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2023 21:39, số lượt xem: 50

Tình yêu ơi ta hỏi
Ta tìm nàng ở đâu?
Chân trời hay góc bể
Núi cao hay mặt biển?
Mãi miết chơi trốn tìm
Cho đời người sang thu
Cho lòng này thay lá
Gần lắm như gặp được
Nhưng hoá ngỡ, thật xa!

Tình yêu ơi ta hỏi
Nàng chính là mùa xuân
Mùa xuân của tuổi thần
Của tình cảm chớm nở
Mùa xuân của đời người
Cho hành trình trăm bước
Cớ sao ta lại không
Tìm thấy mùa xuân ấy?

Tình yêu chẳng giống ai
Cho ta cái đau lạ
Nhói đau là vì đâu
Đâu tìm một giọt máu
Đâu tìm một vết bầm
À, thì ra là vậy
Đau này ở trong tim!

Thời gian: 2021