Ngòi cung cạn thuỷ triều không tới
Đường cung đêm sương gội cành thoa
Ngọc đeo không động tiếng khuya
Nhìn trăng dìu dặt tiêu nghe não nề
Kìa chính cung xe dê khuya khoắt
Xe hạc xa im bặt viện bên
Buồn, sao Ngưu Nữ nhìn lên
Thấy cầu ô thước nối liền bờ Ngân

tửu tận tình do tại