Tiếc ly biệt khi rượu tàn đầu bãi,
Nổi áo thêu trời rạng rỡ sóng sông.
Cò vạc trắng bờ Thanh Khê đầy rẫy,
Mềm mại xanh liễu Bạch Hạ thơm nồng.
Hai ngựa thông vạch mây thu xuống Lĩnh,
Trở lên Yên một nhạn dưới trăng trong.
Nhớ đến ông khi Khúc Giang uống rượu,
Gửi tin thư đừng thưa hiếm đau lòng.

tửu tận tình do tại