Khách trình ngoài cõi non xanh,
Tình quê lòng gửi tranh vanh bóng chiều.
Cây rừng sương nổi đìu hiu,
Cơn mưa lạnh lửng lơ treo trời Hoài.
Nhà ai thuỷ điệu sáo reo,
Trên sông buồm gió thuyền theo xứ nào.
Nga Mi đài sáng trăng chào,
Đêm nay soi giấc lẻ loi một người.

tửu tận tình do tại