em mang tháng chín ùa qua phố
mưa

rơi nhiều
rỗng cả thu...

*

thuyền em khoả mái qua dòng
vô tình khoả cả triền sông sang chiều...

*

thổi vào nhau gió cửa sông
nồng nàn đêm thở
em như bãi bờ dưới trăng mờ tỏ
thơm từ chân sóng thơm lên...

*

cha đi, bẫng một tiếng về
mẹ ngồi mỏng cả khúc đê đầu làng...

*

mai anh về vác mảnh trăng quá tuổi
ra bến sông quê đặt lên thuyền
chở sang bãi bồi rồi anh quỳ xuống sỏi
đốt cỏ đồng hong trăng lại sáng lên...