Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tôi (3)
Đăng ngày 15/09/2019 09:36, số lượt xem: 189

Tôi
Truy tố tôi
Tội chẳng làm được gì
Giúp nhân dân tôi
Thoát đói nghèo khốn khó

Tôi
Truy tố tôi
Tội chẳng cất được lời nào
Bênh vực những người cần lao
Bị đối xử bất công vô lí

Tôi truy tố tôi
Tội thờ ơ
Trước những gì tốt đẹp
Đang dần mất đi
Trước những giá trị tinh thần
Đang suy đồi gấp gáp

Tôi tuyên án tôi
Tội không nhiệt thành
Bảo vệ vẹn toàn non sông đất nước
Tội không dám tự mình
Đối đầu lũ làm tay sai cho giặc

Tôi trịnh trọng tuyên án tôi
Một lời đanh thép
Sống nhạt nhẽo, vô cảm, vô hồn
Sống mà như chết
Chẳng làm được gì
Cho đất nước, tương lai.

12-9-2019