Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Em (65)
Đăng ngày 10/08/2019 20:25, số lượt xem: 268

Tôi bỏ tôi vào hũ rượu tăm
Ủ hườm trinh tiết với thanh xuân
Và em trong trẻo như bình rỗng
Hé miệng chờ tôi rót rót dần...

9-8-2019.