11.00
Từ khoá: Phố (9)
Đăng ngày 29/01/2018 17:34, số lượt xem: 275

giá phố đừng buông dài
đừng mềm như gió thẹn
giá phố đừng bồng bềnh
đừng bẫng như
mùi hoa bưởi đầu mùa thơm thoảng

giá mái phố chiều nay
đừng im rủ
từng chùm mây rớm trắng
và mấy cây xà cừ khoác tán xanh đen
đừng cố làm ra vô vọng
trước hàng me vừa nhón
xoã sắc vàng tang tóc lối vào đêm...