em như thể
mùa thu ngoài cửa sổ
thả vào phòng anh
từng phiến lá ruộm vàng
em như thể dòng sông trôi ngoài ngõ
vỗ vào thềm anh
từng lớp sóng u buồn

em từng là
tháng ba, tháng tám
len khắp phòng anh
hương bưởi, hương sen
em từng là ánh mai
là bóng tối
toả khắp phòng
hương tuổi vừa lên

giờ em đã
mang dòng sông ra biển
mang mùa thu
về lãng đãng mây vời
anh lặng lẽ hoá thành
khuông cửa nhỏ
nép tán sấu già nhìn ánh trăng trôi...

26-10-2020