Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Hạ (5)
Đăng ngày 18/06/2020 22:11, số lượt xem: 237

chưa từng dám ôm mùa hạ
mà sao hạ quá nồng nàn

đêm cũng như ngày rực cháy
đốt người như thể môi ngoan

phải em trốn trong mùa hạ
rập rình lùa lọn lưỡi sang?...

17-6-2020