Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Em (70)
Đăng ngày 10/07/2023 03:14, số lượt xem: 225

bữa đó hình như anh hơi... quá trớn
em đấm vai anh
rồi ngay ngắn như là
em đâu biết anh cũng hơi... xấu hổ
vội giấu mình vào một giọt mưa

giờ vẫn thế
anh vẫn thường mắc lỗi
bất ngờ khơi bão nổi giữa lòng thu
cảm ơn em
em đã không hờn dỗi
còn ru anh trôi lịm tới hương mùa...