tặng cụ Nguyễn Như Luận

hứa sẽ mang mùa thu về thật sớm
ai ngờ lỡ hẹn liên miên

thương Hàng Đào gió xém mái Đồng Xuân
thương hồ Gươm xanh huyền vơi quá nửa
duyên dáng, mảnh mai giờ trông giòn quá
cầu Long Biên ai đó đạp xe chiều

mai sẽ về
và mang cả thu theo
đã ém mùa thu đầy hai đáy mắt
bên sông Hồng như dòng gối chăn trở giấc
Hà Nội khoả thân thao thức đợi thu về...

26-6-2022