Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Gói (1)
Đăng ngày 20/10/2018 10:31, số lượt xem: 264

anh gói chặt
ngọn heo may lạnh ngọt
cùng bãi sông
cỏ vãi ánh trăng xanh

mà trải cả mùa thu
không thể nào gói được
sợi tóc em như cái nhìn trách móc
chiều chia tay
sụt sùi mây khóc
và để quên trên vai áo bạc màu

đã gói kĩ
đêm đầy sao rụng ấy
gói cả dòng sông
cùng với quãng đường riêng

mà trải cả bốn mùa
không thể nào gói nổi
chiếc cúc em rơi
mãi lăn trong xao xuyến bồi hồi...