Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Em (41)
Đăng ngày 04/02/2021 21:52, số lượt xem: 61

Em hái đi
Góc trời nào cũng được
Góc trời nào cũng đẫm ướt hương quê
Em hãy hái và cầm theo nhé
Một mảnh hoàng hôn
Hay một miếng đêm hè

Em hãy đâm
Đâm từ phía nào cũng được
Từ phía nào cũng xuyên ngọt tim anh
Đằng nào thì nó cũng ngưng nhịp đập
Em chẳng áp tai
Nó còn đập làm gì...

3-2-2021