Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Phim (1)
Đăng ngày 09/08/2018 11:36, số lượt xem: 199

Cần tuyển những
Nguyên tổng bí thư
Nguyên bí thư
Nguyên thủ tướng
Nguyên bộ trưởng
Nguyên chủ tịch
Nguyên thẩm phán
Nguyên viện trưởng
Nguyên giám đốc
Nguyên giáo sư
Nguyên tiến sỹ
Nguyên cấp tướng các cục thuộc bộ công an
Nguyên chiến sỹ cảnh sát giao thông
Nguyên tướng lĩnh thuộc bộ quốc phòng
Nguyên thủ kho
Nguyên kế toán trưởng
Nguyên tổng thanh tra
Nguyên kiểm toán viên
Nguyên chánh văn phòng
Nguyên trạm trưởng kiểm lâm
Nguyên cán bộ quản lý thị trường
Cán bộ hải quan
Cán bộ các chi cục thuế...
Nói chung là những vị
Có kinh nghiệm lâu năm
Lại thích nghề diễn viên
Hãy đăng kí vào vai phim dài tập
Những tên cướp đất thế kỉ hai mươi mốt...