Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Mẹ (44)
Đăng ngày 15/11/2020 22:07, số lượt xem: 148

thôn nữ vén mây lội qua chiều tím
bầy trâu đủng đỉnh kéo bóng tà
tre bụi thẩn thơ vuốt chòm lục bát
ngọn khói đồng rót ướt ngọn đồi xa

mẹ về chợ rau ế còn khét nắng
đòn gánh còn lấm tấm giọt trưa
bánh đa vỡ giòn thơm như trăng vỡ
mắt mẹ cười lóng lánh những hạt mưa...

15-11-2020