Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Chết (1)
Đăng ngày 17/09/2020 22:08, số lượt xem: 209

Tham lam
Sinh ra giả dối

Giả dối
Sinh ra tội ác

Tội ác
Sinh ra sợ hãi

Sợ hãi
Sinh ra cái chết

Dày bảy mét
Cốt thép bê tông
Boongke Sói không giúp nổi
Hitle thoát khỏi
Viên đạn bắn ra
Từ khẩu súng của chính mình...

17-9-2020