Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Mùa đông (40)
Đăng ngày 27/11/2020 21:29, số lượt xem: 94

Lạnh lùng trời đã vào đông
Thương con đường đất vẫn không mặc gì
Bóng gầy tiều tuỵ chiều đi
Men theo dấu sóng thuyền về bến xưa
Củi bần mẹ nhóm bếp chưa
Một tia khói mảnh đong đưa cả chiều
Cố hương ngày một tiêu điều
Chợ quê xơ xác dãy lều nghinh phong...

26-11-2020