Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Em (47)
Đăng ngày 06/07/2020 20:32, số lượt xem: 143

đêm ơi
sao hôm nào
trông mặt đêm
cũng buồn như đưa đám


hôm nào đêm cũng phải liệm
những mối duyên tình
của các tha nhân...

6-7-2020