Thời bình khó có được,
Sum họp chẳng thường thường.
Trời đất không cùng tận,
Đời người như giọt sương.
Mong được nhiều suôn sẻ,
Bạn ta tới bắc phương.
Người thân đều đưa tiễn,
Bày rượu ở bên sông.
Sao tiệc không đạm bạc,
Khách uống chẳng hết lòng?
Tình mến yêu sâu nặng,
Không tủi thẹn được chăng?
Núi sông xa hiểm trở,
Ly biệt dài cách ngăn.
Ước làm chim liền cánh,
Đường vạn dặm vượt phăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.