Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Tam Quốc
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: Đinh Nghi (2) Vương Xán (2)

Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2014 09:10

贈丁儀王粲

從軍度函谷,
驅馬過西京。
山岑高無極,
涇渭揚濁清。
壯哉帝王居,
佳麗殊百城。
員闕出浮雲,
承露概泰清。
皇佐揚天惠,
四海無交兵。
權家雖愛勝,
全國為令名。
君子在末位,
不能歌德聲。
丁生怨在朝,
王子歡自營。
歡怨非貞則,
中和誠可經。

 

Tặng Đinh Nghi, Vương Xán

Tòng quân độ Hàm Cốc,
Khu mã quá Tây Kinh.
Sơn sầm cao vô cực,
Kinh, Vị dương trọc thanh.
Tráng tai đế vương cư,
Giai lệ thù bách thành.
Viên Khuyết xuất phù vân,
Thừa Lộ khái Thái Thanh.
Hoàng tá dương thiên huệ,
Tứ hải vô giao binh.
Quyền gia tuy ái thắng,
Toàn quốc vi lệnh danh.
Quân tử tại mạt vị,
Bất năng ca đức thanh.
Đinh sinh oán tại triều,
Vương tử hoan tự doanh.
Hoan, oán phi trinh tắc,
Trung hoà thành khả kinh.

 

Dịch nghĩa

Theo quân đội vượt qua ải Hàm Cốc,
Ruổi ngựa qua Tây Kinh.
Núi cao vô cùng,
Sông Kinh, Vị chia rõ đục, trong.
Nơi đế vương ở tráng lệ lắm thay,
Mỹ lệ hơn khắp các thành.
Cửa Viên Khuyết cao vượt mây,
Mâm Thừa Lộ chạm tới trời xanh.
Thừa tướng giúp vua ban phát ơn trời,
Làm cho bốn biển vắng bóng chiến tranh.
Nhà binh tuy thích đánh thắng trận,
Nhưng giữ vẹn nước mới được tiếng hay.
Hai người địa vị nhỏ bé,
Không thể ca tụng công đức người trên.
Đinh Nghi giận tại triều,
Vương Xán vui vẻ tự tại.
Vui hay giận đều không như lối thường của những kẻ khác,
Cư xử trung chính đúng với bản thân, một đường riêng.


Bài thơ này nhằm khích lệ Đinh Nghi và Vương Xán, làm năm Kiến An thứ 16 (211). Lý Thiện trong Văn tuyển chú căn cứ theo Ngũ ngôn tập 五言集 cho rằng Đinh Nghi ở đây là Đinh Dực 丁翼 nhầm thành. Tuy nhiên, Hoàng Tiết 黃節 trong Tào Tử Kiến thi chú 曹子建詩注 đã phủ định điều này, và dẫn rằng câu “Đinh sinh oán tại triều” liên hệ với Lệ chí phú của Đinh Nghi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Theo quân vượt Hàm Cốc,
Rong ruổi qua Tây Kinh.
Núi non cao chót vót,
Nước Kinh, Vị phân minh.
Chốn đế vương nguy ngất,
Mỹ lệ vượt trăm thành.
Viên Khuyết vươn mây đứng,
Thừa Lộ chạm trời xanh.
Ơn vua Thừa tướng giúp,
Bốn biển vắng giao tranh.
Nhà binh tuy trọng thắng,
Vẹn nước giữ thơm danh.
Hai người địa vị kém,
Không ca tụng người trên.
Đinh Nghi giận ở triều,
Vương Xán vui thân nhàn.
Vui, giận không đường cũ,
Khoan hoà riêng lối mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Theo quân qua Hàm Cốc
Ruổi ngựa đến Tây Kinh
Hai dòng chia trong đục
Một núi nhọn chênh vênh
Cung vua xây lộng lẩy
Rộng rải hơn trăm thành
Viên Khuyết vượt mây nổi
Sương khói cung Thái Thanh
Giúp vua ban ân tới
Bốn biển hưởng thanh bình
Thắng trận tuy mong mõi
Nước vững mới thơm danh
Hai người chức kém cõi
Ca ngợi vốn không rành
Thầy Vương vui nhàn rỗi
Giận dỗi, tánh chàng Đinh
Hờn vui không đúng lối
Nhưng hoà ái chân thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời