14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Tam Quốc
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2008 11:41

言志

慶雲未時興,
雲龍潜作魚。
神鸞失其儔,
還從燕雀居。

 

Ngôn chí

Khánh vân vị thì hưng,
Vân long tiềm tác ngư.
Thần loan thất kỳ trù,
Hoàn tòng yến tước cư.

 

Dịch nghĩa

Mây lành chưa đến dịp,
(Thì) rồng trên mây ẩn thân thành cá.
Loan thần lạc mất bầy,
Chỉ đi theo ở cùng én và chim sẻ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mây lành chưa gặp dịp,
Chờ thời cá ẩn rồng.
Loan thần bầy bay lạc,
Đành theo én, sẻ đồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Huy Long

Mây lành chưa đến dịp,
Rồng như cá nơi hồ
Chim Loan thời bay lạc,
Như én, sẻ bay hoang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời