Cưỡi cầu vồng,
Đạp mây đỏ,
Lên đỉnh Cửu Nghi nhập Thiên cung.

Qua Thiên Hán,
Đến Côn Luân,
Gặp Tây Vương Mẫu cùng Đông Quân.

Bạn Xích Tùng,
Với Tu Môn,
Cầu đạo bí phương di dưỡng tinh thần.

Ăn linh chi,
Uống cam tuyền,
Cầm trượng quế và đeo hoa lan.

Dứt chuyện đời,
Du đất trời,
Như gió lốc (soát) bay nhảy muôn nơi.

Bóng chưa đổi,
Băng ngàn dặm,
Thọ như Nam Sơn, không quên lỗi lầm.


Nguồn: Tào Tháo - lãnh tụ thi đàn Kiến An, Kiến thức ngày nay số 569 ngày 01-06-2006, Cổ Mộ
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.