己亥歲(僖宗廣明元年)其一

澤國江山入戰圖,
生民何計樂樵蘇。
憑君莫話封侯事,
一將功成萬骨枯。

 

Kỷ Hợi tuế (Hy Tông Quảng Minh niên) kỳ 1

Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ,
Sinh dân hà kế lạc tiều tô.
Bằng quân mạc thoại phong hầu sự,
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

 

Dịch nghĩa

Xứ có nhiều sông hồ rơi vào cơn chiến loạn,
Dân đen làm sao có thể yên vui sinh sống?
Các ông đừng có nói về chuyện phong hầu nữa,
Vì một tướng vinh danh thì có vạn xương khô vì loạn lạc.


Bài thơ này được viết năm đầu Quảng Minh (880), tức sau năm Kỷ Hợi một năm. Năm 879, vua Hy Tông lên ngôi được 6 năm nhưng chỉ là hư vị, quyền lực nằm gọn trong tay bọn hoạn quan. Hoàng Sào chính thức lãnh đạo hơn mười vạn quân khởi nghĩa, chiếm 15 châu ở Hà Nam. Tiết độ sứ Hà Nam là Cao Biền điều quân chiếm lại, sinh linh điêu đứng trong loạn ly.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hồng Ngọc

Thuở giang san ngập tràn khói lửa
Dân bần cùng đứng giữa lợi chi?
Phong hầu bàn bạc làm gì?
Lập công một tướng, tử thi vạn người

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông núi bời bời lửa chiến chinh
Dân đen đâu thể sống yên lành
Thôi đừng bàn chuyện phong hầu nữa
Một tướng công thành chết vạn quân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Khói lửa Miền Nam bốc đỏ trời
Dân tình sống gượng chút tàn hơi
Ông đừng kháo chuyện công hầu nữa
Một tướng danh thành vạn xác phơi

Đất Văn Lang
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Anh

Chiến tranh lan khắp xứ sông hồ
Sinh dân phải bỏ kiếp tiều tô
Phong hầu xin anh đừng nói nữa
Một tướng công thành, vạn cốt khô

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông núi can qua cảnh mịt mờ,
Dân đen yên ổn được sao nhờ?
Các ông đừng nói phong hầu nữa,
Một tướng công thành vạn cốt khô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Năm Kỉ Hợi

Nhà cửa non sông loạn chiến tranh
Cầm hơi rau cháo khổ dân lành
Ai ngồi tán gẫu mai phong chức
Bao vạn xương khô một tướng thành.
31/8/22
DƯƠNG ĐỨC
Duc Dg Duc Duong

15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]