Ao trong, sóng gợn,
Bèo nổi lưa thưa.
Gửi thân nước chảy,
Tuỳ theo gió đưa.
Sen thắm ngậm hương,
Rủ xuống những đài.
Sớm ra ao hái,
Tối về đeo hoa.
Hái rồi tặng ai?
Sân nhớ nhung hoài.
Cá đôi cùng sánh,
Uyên ương giao hoà.
Có người mỹ nữ,
Thanh tú như hoa.
Biết âm hiểu khúc,
Giỏi tấu nhạc ca.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.