Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Tam Quốc
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 29/08/2005 00:53, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/05/2006 06:28

雜詩其二

西北有浮雲,
亭亭如車蓋。
惜哉時不遇,
適與飄風會。
吹我東南行,
行行至吳會。
吳會非我鄉,
安得久留滯?
棄置忽復陳,
客子常畏人。

 

Tạp thi kỳ 2

Tây bắc hữu phù vân,
Đình đình như xa cái.
Tích tai thời bất ngộ,
Thích dữ phiêu phong hội.
Xuy ngã đông nam hành,
Hành hành chí Ngô Cối.
Ngô Cối phi ngã hương,
An đắc cửu lưu trệ ?
Khí trí hốt phục trần,
Khách tử thường uý nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Tây bắc mây nổi trôi,
Ùn ùn như lọng xe.
Tiếc than không gặp thời,
Gặp trận gió cuốn bay.
Đưa tôi về Đông nam,
Đi mãi đến Ngô Cối.
Nào phải quê hương mình,
Sao có thể ở lâu.
Không nói lời ngây dại,
Khách e dè tha nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mây nổi đùn Tây bắc
Cao cao như lọng xe
Tiếc than thời chẳng gặp
Gió thổi đưa ta về
Về Đông nam xa lắc
Tận Ngô Cối mãi mê
Ngô Cối nào phải quê
Giữ lâu dài chưa chắc
Muốn bỏ quay trở về
Người lạ khách thường e

Chưa có đánh giá nào
Trả lời