15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Tam Quốc
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2009 23:28

芙蓉池作

乘輦夜行遊,
逍遙步西園。
雙渠相溉灌,
嘉木繞通川。
卑枝拂羽蓋,
脩條摩蒼天。
驚風扶輪轂,
飛鳥翔我前。
丹霞夾明月,
華星出雲間。
上天垂光采,
五色一何鮮!
壽命非松喬,
誰能得神仙?
遨遊快心意,
保己終百年。

 

Phù dung trì tác

Thừa liễn dạ hành du,
Tiêu dao bộ tây viên.
Song cừ tương khái quán,
Gia mộc nhiễu thông xuyên.
Ty chi phất vũ cái,
Tu điều ma thương thiên.
Kinh phong phù luân cốc,
Phi điểu tường ngã tiền.
Đan hà giáp minh nguyệt,
Hoa tinh xuất vân gian.
Thượng thiên thuỳ quang thái,
Ngũ sắc nhất hà tiên!
Thọ mệnh phi Tùng, Kiều,
Thuỳ năng đắc thần tiên?
Ngao du khoái tâm ý,
Bảo kỷ chung bách niên.

 

Dịch nghĩa

Buổi tối cưỡi xe ra chơi,
Nhởn nha dạo quanh vườn tây.
Đôi dòng kênh chảy,
Cây cối tốt tươi mọc bên dòng.
Cành rủ thấp đập vào lộng che,
Ngọn khô dài vượn chạm trời xanh.
Gió mạnh nâng đỡ bánh xe,
Chim bay lượn ở trước mặt.
Ráng đỏ bọc quanh mặt trăng sáng,
Quầng sao ló ra khỏi mây.
Trời cao rủ xuống ánh sáng nhiều màu,
Năm sắc thực rực rỡ.
Đời người thọ không được như Xích Tùng Tử, Vương Tử Kiều,
Ai có thể được làm thần tiên?
Ngao du thoả thích tâm ý,
Tự giữ gìn suốt đời.


Tào Phi khi chưa tức vị, thường cùng Tào Thực và các anh em gặp gỡ với các văn sĩ Vương Xán 王粲, Từ Cán 徐幹, Trần Lâm 陳琳, Lưu Trinh 劉禎, Nguyễn Vũ 阮瑀,... rượu thơ xướng hoạ, có khá nhiều bài thơ tả cảnh yến ẩm, vui chơi được sáng tác. Bài thơ này thuật việc buổi đêm dạo chơi vườn Đồng Tước.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cưỡi xe ra chơi dạo,
Nhởn nha tại vườn tây.
Hai dòng kênh chảy tới,
Xung quanh tốt um cây.
Phất lộng, cành khẽ rủ,
Chọc trời, ngọn vươn dài.
Gió quanh xe nâng đỡ,
Chim trước mặt lượn bay.
Ráng đỏ bọc trăng sáng,
Quầng sao ló giữa mây.
Từ trời cao rủ xuống,
Năm sắc rạng rỡ thay!
Người sống chỉ có hạn,
Thành tiên nào được ai?
Ngao du thoả tâm ý,
Giữ mình tới suốt đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cưỡi xe buổi tối ra chơi,
Nhởn nhơ đi dạo quanh đồi vườn tây.
Đôi dòng kênh chảy cây bày,
Tốt tươi thảo mộc bên này dòng sông.
Rủ cành thấp đập che lồng,
Ngọn vươn dài chạm trời hồng màu xanh.
Gió nâng đỡ bánh xe nhanh,
Chim bay lượn trước mặt thành rậm cây.
Quanh trăng ráng đỏ bọc đầy,
Quầng sao ló mặt khỏi mây bời rời.
Nhiều màu rủ ánh sáng ngời,
Cầu vồng ngũ sắc chiếu soi mây chiều.
Người không thọ tựa Tùng, Kiều,
Ai mà làm được những điều thần tiên?
Ngao du thoả ý bao miền,
Tự gìn giữ suốt bách niên cuộc đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời