Nhà thơ chẳng khác lão nhà nông
Còn Núi Ðôi sừng sững đến cùng
Chân đất dù đường xa hiểm trở
Coi vườn hoa ngắm cứ thong dong

tửu tận tình do tại