Ðông tàn, xuân chửa tới nhà thơ
Bếp lạnh, chai không, vợ cũng hờ
Tường lở, chợt xem tờ lịch mới
Hoa đào bên chiến sĩ biên khu.


Bản dịch của chính tác giả.
tửu tận tình do tại