Thu này lão tướng tám mươi đây,
Lòng tựa gương trong, tóc tựa mây.
Công đức bao nhiêu dâng đất nước,
Tinh trung một khối tặng sau này.


Bài dịch của chính tác giả.
tửu tận tình do tại