Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 28/02/2021 23:17 bởi tôn tiền tử
Tào Diệu Thanh 曹妙清 tự Tỉ Ngọc 比玉, hiệu Tuyết Trai 雪齋, quê Tiền Đường, Hàng Châu đời Nguyên, giỏi đàn cầm, thư pháp, chuyên viết chữ hành, thảo. Nàng rất có hiếu với mẹ, 30 tuổi vẫn phụng dưỡng mẹ không lập gia thất, bạn thơ của Dương Duy Trinh 楊維楨. Trước tác có Huyền ca tập 弦歌集 do Dương Duy Trinh viết lời tựa, nhưng bị thất tán không truyền lại.