暮春戲贈吳端公

年少英雄好丈夫,
大家望拜執金吾。
閑眠曉日聽鶗鴃,
笑倚春風仗轆轤。
深院吹笙聞漢婢,
靜街調馬任奚奴。
牡丹花下帘鉤外,
獨憑紅肌捋虎須。

 

Mộ xuân hí tặng Ngô Đoan công

Niên thiếu anh hùng hảo trượng phu,
Đại gia vọng bái chấp kim ngô.
Nhàn miên hiểu nhật thính ninh quyết,
Tiếu ỷ xuân phong trượng lộc lô.
Thâm viện xuy sinh văn Hán tỳ,
Tĩnh nhai điều mã nhậm hề nô.
Mẫu đơn hoa hạ liêm câu ngoại,
Độc bằng hồng cơ loát hổ tu.

 

Dịch nghĩa

Tuổi trẻ anh hùng, về già là người tốt,
Mọi người đều nể phục lạy quan chấp kim ngô.
Sớm mai thức dậy, nghe chim cuốc kêu,
Tươi cười trước gió xuân chống tay vào kiếm lộc lô.
Trong viện sâu nghe hầu gái thổi sênh,
Ngoài đường yên tĩnh mặc cho tớ trai lo việc ngựa.
Dưới hoa mẫu đơn bên ngoài rèm cửa,
Chỉ để cho người má hồng được vuốt râu hùm.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Tuổi trẻ anh hùng với trượng phu
Mọi người ngóng lạy chấp kim ngô
Nhàn ban sớm ngủ, nghe đề quyết
Tựa gió xuân cười chống lộc lư
Trong viện thổi sinh nghe tớ gái
Ngoài đường dạy ngựa mặc thằng nô
Mẫu đơn nở đó rèm câu rủ
Râu cọp dành riêng thiếp vuốt sờ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trượng phu, trẻ đã anh hùng,
Mọi người đều lạy nguyện cùng tuân theo.
Sáng ngày, ngủ mặc chim kêu,
Gậy lau, cười đón sớm chiều gió xuân.
Tiếng sênh tớ gái xa ngân,
Hầu trai dạy ngựa, đường dần khô hơn.
Ngoài rèm, dưới khóm mẫu đơn,
Má hồng một ả mớn trơn râu hùm...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nổi danh tuổi trẻ anh hùng
Mọi người bái phục khi ông về già
Sáng nghe chim cuốc quanh nhà
Chống cây kiếm lộc cười xoà gió xuân
Nhà trong tì nữ thổi sênh
Ngoài đường dạy ngựa mặc tình tớ trai
Dưới mẫu đơn chốn rèm ngoài
Má hồng một ả râu ai nựng sờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuổi trẻ anh hùng, già trượng phu,
Mọi người nể lạy chấp kim ngô.
Sớm mai thức dậy nghe chim cuốc,
Trước gió xuân cười chống lộc lô.
Trong viện nghe sênh hầu gái thổi,
Ngoài đường chăn ngựa mặc trai lo.
Mẫu đơn hoa nở ngoài rèm cửa,
Chỉ để má hồng sờ mó cho.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời