劉晨阮肇遊天台

樹入天台石路新,
雲和草靜迥無塵。
煙霞不省生前事,
水木空疑夢後身。
往往雞鳴岩下月,
時時犬吠洞中春。
不知此地歸何處,
須就桃源問主人。

 

Lưu Thần, Nguyễn Triệu du Thiên Thai

Thụ nhập thiên thai thạch lộ tân,
Vân hoà thảo tĩnh quýnh vô trần.
Yên hà bất tỉnh sinh tiền sự,
Thuỷ mộc không nghi mộng hậu thân.
Vãng vãng kê minh nham hạ nguyệt,
Thời thời khuyển phệ động trung xuân.
Bất tri thử địa quy hà xứ,
Tu tựu Đào Nguyên vấn chủ nhân.

 

Dịch nghĩa

Theo hàng cây vào động Thiên Thai, lối đá còn mới
Mây êm, cỏ lặng, không vương chút bụi trần
Nhìn chốn khói mây, không nhớ những việc đã qua
Thấy cây và nước, ngỡ mình tỉnh mộng chiêm bao
Thỉnh thoảng gà gáy dưới trăng bên sườn núi
Đâu nay chó sủa trong động giữa mùa xuân
Chẳng biết nơi nay thuộc nơi chốn nào?
Phải tới nguồn đào mà hỏi chủ nhân


Tác giả là một người đã tu đạo, lấy chuyện Lưu Thần và Nguyễn Triệu trong sách Thần tiên truyện mà làm ra 5 bài thơ này. Trong truyện nói rằng: Đời nhà Hán có Lưu Thần và Nguyễn Triệu, nhân ngày Đoan ngọ đi hái thuốc vào suối Đào Nguyên ở trong núi Thiên Thai, gặp hai nàng tiên, ở với nhau được nửa năm rồi về. Nhưng khi về đến nhà thì cháu bảy đời đã chết hết cả rồi. Hai người lại trở lên núi Thiên Thai, nhưng lại thấy mịt mù không có gì nữa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Thiên thai đường đá chen cây
Mây êm cỏ lặng chẳng dây chút trần
Khói mây quên bẳng phàm căn
Tưởng sau giấc mộng ra thân suối rừng
Tiếng gà khe đá gáy trăng
Trong hang chó sủa như mừng bóng xuân
Về đâu chốn ấy xa gần
Tới đây ta hỏi chủ nhân nguồn đào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Sơn

Đây cảnh thiên thai lối thạch vân
Mây hiền cỏ lặng vắng mùi trần
Khói sương không tịnh sinh muôn sự
Gổ nước không ngờ mộng hoá thân
Văng vẵng gà kêu, trăng xuống núi
Rạc rời chó sủa động vào Xuân
Bao la trời đất về đâu nhỉ?
Tìm núi Đào Nguyên hỏi chủ nhân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Lối đến Thiên Thai đá trắng ngời
Cỏ cây thanh khiết nhẹ mây trôi
Lãng quên kiếp trước mờ sương khói
Tỉnh giấc mơ này cây nước thôi
Xao xác gà kêu trăng dưới núi
Đâu đây chó sủa động xuân tươi
Ở đây chẳng biết nơi nào nhỉ ?
Chắc đến Đào Nguyên gặp hỏi người...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lối đá Thiên Thai mới vô ngần,
Cỏ êm mây lặng, chẳng bụi trần.
Khói mây ráng núi, quên tiền kiếp,
Dòng nước rừng cây, tưởng hậu thân.
Gà gáy non cao mừng bóng nguyệt,
Chó sủa hang sâu đón mùa xuân.
Chẳng hay đất nầy xứ nào nhĩ ?
Phải đến vườn Đào hỏi chủ nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Khe cây lối đá nhận đường vào
Hoa cỏ không vương mảy bụi nào
Nhìn bóng dáng mây quên việc trước
Trông chiều cây nước ngỡ chiêm bao
Sườn non trăng dãi gà đua gáy
Cửa động xuân qua chó đón chào
Muốn biết về đâu non nước ấy
Hỏi thăm nên tới suối Hoa đào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cây đến Thiên Thai lối đá ngần,
Bụi không mây nhẹ cỏ êm chân.
Ráng hơi quên trước dòng đời tục,
Cây nước ngờ sau giấc mộng tràn.
Chốc chốc bên hang gà gáy nguyệt,
Thường thường trong động chó kêu xuân.
Nơi đây nào biết là đâu nhỉ?
Xin đến nguồn Đào hỏi chủ nhân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đường vào, cổ thụ loà xoà,
Mây êm, cỏ mướt, không pha bụi trần.
Ráng, mù, đời đã quên dần,
Nước non, cây cỏ, tưởng lầm chiêm bao.
Trăng tà, gà gáy xôn xao,
Động xuân, chó sủa nơi nào đêm thâu.
Chẳng hay đây thuộc về đâu,
Đào Nguyên, đến hỏi chủ câu chuyện này...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Thiên Thai cây đá lối còn tân
Cỏ tĩnh mây êm chẳng bụi trần
Sương khói không hay đời việc trước
Nước cây lại ngỡ mộng sau thân
Lâu lâu chó sủa xuân về động
Chốc chốc gà gây nguyệt xuống non
Chẳng biết nơi đây về đâu nhỉ
Đào Nguyên lại hỏi chủ nhân xem.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thiên Thai cảnh đẹp lạ lùng
Mây êm cỏ mát sạch không làu làu
Ráng mây chuyện cũ quên rồi
Cỏ cây dường tựa đang hồi chiêm bao
Sườn non gà gáy trăng xao
Hang sâu chó sủa như chào đón xuân
Nơi nầy biết chốn nào chăng
Đào Nguyên ướm hỏi chủ nhân mới tường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cây lối Thiên Thai đường đá mới
Mây yên cỏ lặng vắng lòng trần
Khói mù chẳng nghĩ trước đây việc
Cây nước còn ngờ sau mộng thân
Gà gáy xa xa trăng chiếu núi
Chó kêu lúc lúc động vào xuân
Nơi đây chẳng biết về đâu nhỉ
Hãy đến Đào Nguyên hỏi chủ nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối