Rằng ta yếu ớt bé nhỏ - họ nói quá nhiều!
Chỉ ai tuyệt vọng mới là thiểu nhân, yếu ớt
Hellas là quái gì, thành Rôm từng lớn vượt
Ai chạm tới thái dương bất tử các vì sao?

Thật nực cười khi tiên tổ ta gác vậy
Chống lại xung quanh cả thế giới dấy lên
Và này, thủ lĩnh mù đập tan toàn thế giới
Rồi thiên ngả về Tábor, vĩnh cửu thành Rôm

Nhờ trái tim bốc lửa, lòng dũng cảm anh hùng
Ta, sức mạnh đội quân khó lòng tưởng tượng!
Sự yếu đuối chỉ ở trong ai niềm tin đánh mất
Trở thành kẻ thiểu nhân, nhận biết đích tầm thường


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)