Tự do đã thay đổi
Bộ mặt của thế giới
Tự do như mặt trời
Ngự trị trong tâm trí
Trong trái tim, con người
Ngươi đã xua bạt đi
Bóng sương mù đen phủ
Che núi sông, thung lũng
Che biển, ruộng xanh rì
Và che cả tim ta
Những con người phụ nữ

Chúng ta không chỉ là
Mẹ công nhân chiến sĩ
Ngày nay chính ta đã
Là chiến sĩ công nhân
Chúng ta không chỉ là
Vợ anh hùng dân tộc
Mà ngay chính chúng ta
Là anh hùng bất khuất

Thời xưa đã tan vỡ
Giai cấp công nhân lên
Kiêu hãnh thay đất nước
Lao động nắm chính quyền
Ta không như thuở xưa
Chăm sóc giữ nấm mồ
Quỳ đọc kinh cầu nguyện
Khóc những người đã liệm

Trong hàng ngũ tiền phong
Ta là người chiến đấu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)